Μαλούντα, Πάφος

Image

Εγκαταλειμμένο σήμερα χωριό της επαρχίας Πάφου, στη γεωγραφική περιφέρεια των αμπελοχωριών Λεμεσού-Πάφου, περί τα 39 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου.

Η Μαλούντα είναι κτισμένη κοντά στην ανατολική όχθη του ποταμού Ξερού, σε μέσο υψόμετρο 520 μέτρων.

Από γεωλογικής απόψεως, το χωριό βρίσκεται πάνω στις αποθέσεις των σχηματισμών Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι) και Πάχνας (κρητίδες, μάργες και ψαμμίτες). Πάνω στις αποθέσεις αυτές αναπτύχθηκαν ασβεστούχα εδάφη.

 

Η Μαλούντα δέχεται μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 650 χιλιοστόμετρα. Στην περιοχή της καλλιεργούνταν κυρίως τα αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών και τα σιτηρά. Από συγκοινωνιακής απόψεως, η Μαλούντα συνδέεται με τα γύρω χωριά με στενούς χωματόδρομους. Στα βορειοανατολικά συνδέεται με το χωριό Άγιος Ιωάννης (περί το 1 χμ.) στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται σήμερα. Συνδέεται επίσης στα βορειοδυτικά με το χωριό Βρέτσια (περί τα 3,5 χμ.).

 

Η Μαλούντα γνώρισε πληθυσμιακές αυξομειώσεις. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφές πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία        Κάτοικοι

1881     95 

1891     79 

1901     86 

1911     88 

1921     95 

1931     90 

1946     115 

 

 

Στην επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1960 ο πληθυσμός της Μαλούντας συνυπολογιζόταν με τον πληθυσμό του γειτονικού τουρκοκυπριακού χωριού Άγιος Ιωάννης. Μετά το 1960 οι κάτοικοι της Μαλούντας την εγκατέλειψαν και μετακινήθηκαν κυρίως στο χωριό Άγιος Ιωάννης.

 

Ονομασία

Η ονομασία του χωριού, πάντως, έχει αρχαία προέλευση σύμφωνα προς την επικρατούσα άποψη: προήλθε από το επίθετο Μαλούς του θεού Απόλλωνα (στην αιτιατική: Απόλλωνα Μαλούντα) ως προστάτη των ποιμνίων (τα πρόβατα ονομάζονταν μάλα στην αρχαία αρκαδική διάλεκτο, απ' όπου και το θεϊκό επίθετο). Υπάρχει, λοιπόν, η υπόθεση ότι οι αρχικοί κάτοικοι της περιοχής ήσαν ποιμένες κατά την Αρχαιότητα, που λάτρευαν τον Απόλλωνα Μαλούντα, του οποίου το επίθετο διεσώθη ως τοπωνύμιο· το αυτό συνέβη και με το χωριό Μαλούντα της Πάφου, ενώ η ονομασία απαντάται ως τοπωνύμιο και σε άλλα μέρη της Κύπρου.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια