Καννάβια

Ρυάκι μήκους 13 χμ. περίπου, στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγάζει από ένα υψόμετρο 1.450 μέτρων στο δάσος Αδελφοί, στα βόρεια του χωριού Κυπερούντα. Είναι παραπόταμος του ποταμού της Ελιάς με τον οποίο ενώνεται στα δυτικά του χωριού Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Στην αρχή ακολουθεί βόρεια κατεύθυνση και αργότερα βορειοανατολική.

 

Το ρυάκι Καννάβια ρέει πάνω στα πυριγενή πετρώματα, κυρίως τους γάββρους, τις λάβες, τους διαβάσες και τους πλαγιογρανίτες. Εξάλλου τα εδάφη που διασχίζει είναι τα πυριτιούχα και τα φαιοχώματα. Δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση μεταξύ 390 και 750 χιλιοστομέτρων. Κατά μήκος της διαδρομής του φυτρώνουν δασικά δέντρα, άλλη πλούσια θαμνώδης φυσική βλάστηση, σιτηρά και φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα.

 

Οι κυριότεροι οικισμοί που βρίσκονται στη διαδρομή του ρυακιού είναι τα Καννάβια (από τα οποία πήρε και την ονομασία του) και ο Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου.