Ξενοδοχεία

Μια διαφήμιση ξενοδοχείου

Image

Μια ανακοίνωση στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» το 1920 το ξενοδοχείο το Παγκύπριο διαφημίζει τις καινοτομίες του. Πέρα από την ανακαίνιση του, ο ιδιοκτήτης του Χαράλαμπος Ευσταθίου αναφέρει ότοι έχει προσλάβει προσωπικό από την Ρωσία, προφανώς πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τη χώρα μετά την Οκτωβριανή  Επανάσταση.

 

Η διαφήμιση 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ» ΕΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΩ 10 Ιουλίου 1920

 

Φέρω εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ὅτι ἐπλούτισα τὸ ξενοδοχείον μου «Παγκύπριον» μὲ ὅλως καινουργή Επιπλα, κλίνας, στρώματα κ.λ.π.

Επίσης προσέλαβον εἰς τὸ ἔστιατόριον ὡς μαγειρίσσας καὶ ὑπηρετρίας Ρωσίδας καὶ οὕτως ἐν τῷ ξενοδοχείο και θα ευρισκώσιν οι πολίται φαγητά μαγειρευμένα κατὰ τρόπον ρωσικόν, ἑλληνικὸν καὶ ἀγγλικόν.

Διατηρῶ ὡσαύτως ζαχαροπλαστείον καὶ ποτοπωλεῖον μὲ διάφορα αναψυκτικά και παγωτά, άτινα εὑρίσκει τις εἰς οιανδήποτε ώραν.

Οι πελάται ἡμῶν θὰ εὑρίσκωσι περιποίησιν προθυμοτάτην, καθαριότητα απαράμιλλον καὶ ποικιλίαν φαγητῶν μοναδικήν μὲ ὑλικὰ ἁγνὰ καὶ βούτυρον ἐντόπιον.

Διατελώ κ.τ.λ..

Χαράλαμπος Ευσταθίου.

 

 

Πηγές: 

  1. Φωτογραφικό υλικό αρχείο Eginis3
  2. Αντιγραφή και επικόλληση: Κυριάκος Κυριάκου

Φώτο Γκάλερι

Image