Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών ΚΕΔ

Image

Κόμμα που ιδρύθηκε το 1993 από τον διατελέσαντα πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο 1988-1993 Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος εξελέγη και πρώτος πρόεδρος του Κινήματος.

 

Το ΚΕΔ κινήθηκε βασικά στον πολιτικό χώρο του κέντρου. Η ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος έγινε στις 28 Απριλίου 1993 και η ιδρυτική συνέλευση στις 4 Ιουλίου του ιδίου χρόνου.

 

Οι βασικές αρχές του ΚΕΔ ήταν: «Η πίστη στη Δημοκρατία, την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη και πρόνοια, στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς, στην αξιοκρατία, στην πολυφωνία, στο σεβασμό της αντίθετης άποψης, στη διαφάνεια, στην ισοτιμία και στην ισοπολιτεία».

 

Στο Κυπριακό πρόβλημα πρωταρχικός στόχος του Κινήματος ήταν «να καμφθεί η τουρκική αδιαλλαξία, να προωθηθεί η επαναπροσέγγιση των δύο κοινοτήτων και να καταστεί δυνατή η επίτευξη μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης, η οποία να είναι προς όφελος ολοκλήρου του Κυπριακού λαού και να διασφαλίζει την ειρηνική συνύπαρξη και αρμονική συνεργασία όλων των Κυπρίων, Ελλήνων, Τούρκων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων». Υποστήριζε επίσης ότι η λύση του Κυπριακού προβλήματος πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να διασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάσει των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Μόνο αποδεκτό μέσο για την επίτευξη της λύσης είναι ο ειρηνικός διάλογος και οι συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση των συμφωνιών υψηλού επιπέδου και των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης, και στα πλαίσια των ομόφωνων προτάσεων του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 που προνοούν την εγκαθίδρυση μιας λειτουργικής και βιώσιμης ομοσπονδίας.

 

Το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών κατήλθε για πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 1996, κατά τις οποίες εξασφάλισε ποσοστό ψήφων 3,69% και εξέλεξε δύο βουλευτές (Γιώργος και Ανδρούλα Βασιλείου).

 

Στη συνέχεια συνενώθηκε με το ΑΔΗΣΟΚ (Ανανεωτικό Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κίνημα), υπό την ονομασία Ενωμένοι Δημοκράτες (ΕΔΗ). Το κόμμα αυτό κατήλθε στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2001, όπου εξασφάλισε ποσοστό 2,59% και μία βουλευτική έδρα. Κατά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές (Μάιος, 2006) οι ΕΔΗ δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν καμία βουλευτική έδρα.

Φώτο Γκάλερι

Image