Κερατείων ακρωτήρι

Ακρωτήρι στην επαρχία Λάρνακας, περί τα 2 χμ. νοτιοδυτικά του Ζυγίου, δίπλα από τον βιομηχανικό οικισμό του Βασιλικού.

 

Το ακρωτήρι δεν σημειώνεται στους σύγχρονους τοπογραφικούς χάρτες της Κύπρου. Ωστόσο αναφέρεται στο βιβλίο του Περικλέους Μιχαηλίδη (1887) με τίτλο Στοιχειώδης Τοπογραφίαἡ Πολιτική Γεωγραφία τῆς Νήσου Κύπρου. Στο γνωστό χάρτη του λόρδου Kitchener (1885), αναφέρεται ως Kavos Kharnoupas, και στο χάρτη του de Mas Latrie του 1862 ως Cap Caroubie.

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν το ακρωτήρι των Κερατείων είναι οι σχετικά ανθεκτικοί ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και τα αμμοχάλικα που το περιζώνουν.

 

Η ονομασία του ακρωτηρίου σχετίζεται, πιθανότατα, με τις αρχαίες ονομασίες της Κύπρου: Κεράστεια ή Κεραστίς* ή Κεραστία ή Κεραστιάς, επειδή κατά μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων, είχε πολλά άκρα και ακρωτήρια που τα έλεγαν «κέρατα».