Κεφαλάς Νικόλαος

Image

Ένας από τους σημαίνοντες Κυπρίους που, με ημερομηνία 19 Αυγούστου του 1828, υπέγραψαν κι έστειλαν στον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια τη γνωστή επιστολή με την οποία του διεκτραγωδούν την κατάσταση στην Κύπρο και αιτούνται τη βοήθειά του με την ελπίδα ότι το νησί θά ἀράξῃ εἰς τόν ἑλληνικόν κόλπον.

 

Πρώτος υπογράφει την επιστολή ο τότε αρχιεπίσκοπος Κύπρου Πανάρετος. Ακολουθούν οι υπογραφές των επισκόπων Πάφου Χαρίτωνος, Κιτίου Λεοντίου και Κυρηνείας Χαραλάμπη, κι άλλων 9 παραγόντων, κληρικών και λαϊκών. Μεταξύ των τελευταίων, υπογράφει και ο Ν. Κεφαλάς τοῦ ποτέ Μιχαήλ.

 

Ο Νικόλαος Κεφαλάς καταγόταν, προφανώς, από τη μεγάλη οικογένεια των Κεφαλάδων της Κεφαλληνίας, κλάδος της οποίας ίσως έζησε και στη Λάρνακα της Κύπρου.

 

Ο Νικόλαος Κεφαλάς αναφέρεται και ως πρώτος επίτροπος της Ελληνικής Σχολής της Σκάλας (Λάρνακας), κατά την αναδιοργάνωση των ελληνικών σχολείων της Κύπρου που έγινε το 1841, επί αρχιεπισκόπου Κύπρου Ιωαννικίου. Μεταξύ των λοιπών τεσσάρων επιτρόπων της Σχολής της Σκάλας, κατά την αυτή εποχή, ήταν ένας ακόμη απ' εκείνους που είχαν υπογράψει την επιστολή προς τον Καποδίστρια 13 χρόνια πιο πριν, ο Λοΐζος Κραμβής.