Κιδεκράτης οικοδόμος

Image

Αρχαίος Κύπριος τεχνίτης, πιθανώς του 2ου μ.Χ. αιώνα, που ίσως καταγόταν — ή εργαζόταν — στην περιοχή της πόλης του Κουρίου. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε κοντά στο χωριό Κολόσσι και θεωρείται ότι ανήκει στον 2ο μ.Χ. αιώνα.

 

Η επιγραφή είναι αφιερωματική και προκύπτει από το κείμενό της ότι ο Κιδεκράτης είχε κάμει αφιέρωμα στον θεό Απόλλωνα:

 

Ἀπόλλω[ν]α Κιδε-

[κ]ράτης οἰκοδόμο[ς]

ε[ὐχήν]

 

Ο Κιδεκράτης ήταν οικοδόμος۬ η λέξη σήμαινε, κατά την Αρχαιότητα, τόσο τον κτίστη όσο και τον αρχιτέκτονα. Δεν γνωρίζουμε τι απ’ τα δυο ήταν ο Κιδεκράτης.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια