Αγαθοκρέων

Image

Αρχαίος Κύπριος τεχνίτης της αργυροχοΐας, ο οποίος αναφέρεται σε συλλαβική αναθηματική επιγραφή από την Ορμίδια της Λάρνακας. Ο Αγαθοκρέων επαργύρωσε την πλάκα που αφιερώθηκε σε ιερό από άλλον Κύπριο, τον Ονήσιλο Ονασιφίλου, κι από την πλάκα αυτή που βρέθηκε, μας είναι σήμερα γνωστός γιατί σ' αυτήν υπάρχει η σχετική επιγραφή. Η πλάκα παριστάνει ένα ζώο (ελάφι ή πάνθηρα ή λεοπάρδαλη, σύμφωνα προς διάφορες εκδοχές). Χρονολογείται δε στον 5ο ή 4ο π.Χ. αιώνα, και τότε θα έζησε κι ο Αγαθοκρέων.

 

Η επιγραφή αναφέρει:

Ονάσιλος ο Ονασι […]τα κατέθηκεν, αργύρωσε Αγαθοκρέων.

Δηλαδή:

«Ο Ονάσιλος ο [γιος του]Ονασι[φίλου]την αφιέρωσε, ο Αγαθοκρέων την ασήμωσε».