Ντώκινς Ρίτσαρντ

Μελετητής του Λεόντιου Μαχαιρά

Image

Άγγλος ελληνιστής (1871-1955), αρχαιολόγος, γλωσσολόγος των νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων, καθηγητής Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Οξφόρδη, ερευνητής και μελετητής του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Το όνομά του έχει συνδεθεί με την Κύπρο λόγω της έκδοσής το 1932 στην Οξφόρδη του Χρονικού του Λεόντιο Μαχαιρά (Cypriot Chronicle of Makhairas. Στην έκδοση ο R.M. Dawkins παρέθεσε το πρωτότυπο κείμενο στην ελληνική, αντιπαραβάλλοντας τα χειρόγραφα Οξφόρδης και Βενετίας, κι έδωσε παράλληλα και αγγλική μετάφραση σε δεύτερο συμπληρωματικό τόμο, όπου συγκέντρωσε σχόλια, σημειώσεις, παρατηρήσεις, γλωσσάριο κλπ.

 

Βλέπε λήμμα: Λεόντιος Μαχαιράς- Χρονικό

 

Γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1871 και πέθανε στις 4 Μαίου 1955. Σπούδασε στο Marlborough College και στο King's College του Λονδίνου όπου εκπαιδεύτηκε ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πήρε μέρος στις ανασκαφές του BSA στο Παλαίκαστρο και στην έρευνα της Λακωνίας, επίσης στη Ριτσώνα. Ανέλαβε γλωσσική επιτόπια εργασία στην Καππαδοκία από το 1909 έως το 1911, η οποία κατέληξε σε μια βασική εργασία για τα καππαδοκικά ελληνικά. Στη συνέχεια, ηγήθηκε μιας ανασκαφής στη Φιλακωπή από το 1911. Υπήρξε διευθυντής του British School at Athens την περίοδο 1906- 1913.

 

Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του (1939-1955), αφιέρωσε την επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητά του στο ελληνικό παραμύθι. Η όψιμη ενασχόλησή του με τις λαϊκές αφηγήσεις καθαυτές ήρθε ως καταστάλαγμα πολυετούς επιτόπιας έρευνας σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας και του ελληνισμού, Δωδεκάνησα, Καππαδοκία, Πόντο, Κύπρο, ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία αλλά και ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου (Νότια Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Μικρά Ασία).

 

Έργα του ίδιου

Modern Greek in Asia Minor (1916)

The Sanctuary of Artemis Orthia at Sparta (1929)

The Cypriot Chronicle of Makhairas (1932)

The Monks of Athos (1936)

Forty-Five Stories from the Dodecanese (1950)

Arabian Nights

Norman Douglas (G. Orioli, 1933 [Lungarno series], revised 1952)

Modern Greek Folktales (1953)

More Greek Folktales (1955)

More Stories from the Arabian Nights (1957)

 

Πηγή

1. Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

2 Η συμβολή του R. M. Dawkins στην έρευνα των ελληνικών παραμυθιών- Παπακυπαρίσσης, Αναγνώστης του Ευάγγελος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών. 

3.Βικιπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image