Αρίστων Νίκωνος Καρπασεώτης

Image

Κύπριος, από την Καρπασία, αθλητής του 2ου π.Χ. αι. που διακρίθηκε σε αγώνες στην Αθήνα. Σε επιγραφή που βρέθηκε στην Αθήνα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και ο Ἀρίστων Νίκωνος Καρπασεώτης ἀ[πό Κύπρου]. Η επιγραφή, που χρονολογείται στις αρχές του 2ου π.Χ. αι., μαρτυρεί ότι ο Καρπασίτης αυτός αθλητής είχε πάρει μέρος σε ιππικούς αγώνες που γίνονταν στην Αθήνα στα πλαίσια των Παναθηναίων και είχε νικήσει, στην κατηγορία της κούρσας με ενήλικο άλογο (κέλητι τελείῳ, αναφέρει η επιγραφή). Ένας άλλος Καρπασίτης είχε νικήσει στους ίδιους αγώνες, στην κατηγορία της κούρσας με νεαρό άλογο (κέλητι πωλικῷ), σύμφωνα προς άλλη επιγραφή. Το όνομα του δεύτερου αυτού αθλητή δεν σώθηκε. Η φθαρμένη επιγραφή αναφέρει: ...ίστου Καρπασεώτης ἀπό Κύπρου.