Κινύρεια ή Κινυρία

Κατά την Αρχαιότητα υφίστατο στην Κύπρο πόλη η οποία ονομαζόταν Κινύρεια, που έφερε δηλαδή το όνομα του μυθικού βασιλιά της Κύπρου Κινύρα, όπως μαρτυρεί ο Νόννος (Διονυσιακά, 13.451 - 452):

 

... Οἴτε πόλιν Κινύρειαν, ἐπώνυμον εἰσέτι  πέτρην

ἀρχεγόνου Κινύραο...

 

Με την ονομασία Κινύρεια η πόλη μνημονεύεται και από τον Στέφανο Βυζάντιο (Ἐπιτομή, στη λ. Καρπασία), που γράφει ότι άντλησε από τον Διονύσιο (τρίτο βιβλίο των Βασσαρικῶν).

 

Θεωρείται ότι η πόλη αυτή ήταν η Κερύνεια που, κατά μια άποψη, στην Αρχαιότητα έφερε το όνομα του Κινύρα. Την Κερύνεια αναφέρει επίσης ο Πλίνιος ως Cinyria.