«Αρίων»

Ερασιτεχνικός θεατρικός όμιλος που λειτούργησε στη Λεμεσό γύρω στα 1920.