Κλέων ο Κουριεύς

Image

Αρχαίος Κύπριος ποιητής «ελεγειοποιός», που έζησε πιθανότατα τον 4ον αιώνα π.Χ. Κατά τους σχολιαστές ο Κλέων έγραψε, ανάμεσα σε άλλα έργα του, και ένα με τίτλο Αργοναυτικά. Απ’ αυτά άντλησε, σχεδόν αντιγράφοντας, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος για τη σύνθεση των δικών του Ἀργοναυτικῶν.

 

Όπως αναφέρεται στα Σχόλια των Ἀργοναυτικῶν του Απολλώνιου Ροδίου (1,585), ...ὡς Κλέων ἐν πρώτῳ τῶν Ἀργοναυτικῶν ... (δηλαδή όπως λέγει ο Κλέων στο πρώτο βιβλίο των Αργοναυτικών του). Από τη φράση αυτή συνάγεται ότι το έργο αυτό του Κλέωνος αποτελείτο τουλάχιστον από δυο βιβλία ή και από περισσότερα.

 

Δυστυχώς δεν σώζονται άλλες πληροφορίες για τον αρχαίο αυτό Κύπριο συγγραφέα.