Κοκκαπάνι ή Ποκκιπάνι Λάζαρος Lazaro Coccapani ή Pochipani

Image

Ιταλός στρατιωτικός που πολέμησε κατά των Τούρκων στην Κύπρο το 1570, με το βαθμό του υπολοχαγού. Ο Α. Καλλέπιο τον αναφέρει ως Λάζαρο Κοκουπάν (Lazaro Cocuban), ενώ ο Μπρενζόνε ως Λάζαρο Κακκοπάνι (Caccopani). Ο Κονταρίνι τον μνημονεύει ως Ποκοπάνι (Pocopani) και ο Σωζόμενος ως Ποκκιπάνι (Pochipani).

 

Ο Ιταλός αυτός αξιωματικός πολέμησε στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της από τους Τούρκους το 1570. Τον Αύγουστο του χρόνου αυτού, λίγες μόνο μέρες πριν από την άλωση της πόλης, πήρε μέρος σε επιχείρηση κατά των Τούρκων, ύστερα από έξοδο από την πόλη με μικρή στρατιωτική δύναμη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής συνελήφθη αιχμάλωτος.