Α΄Αστική Σχολή Λεμεσού

Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο στη Λεμεσό

Image

Το πρώτο οργανωμένο Δημοτικό Σχολείο της Λεμεσού. Η Πρώτη Αστική Σχολή Λεμεσού, όπως για χρόνια ονομάζόταν  (σήμερα το Α Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού) λειτούργησε το 1900. Το επίσημο όνομα της ήταν «Δημοτική Σχολή Λεμεσού» η οποία ανεγέρθηκε με δαπάνη του Χ΄Λοϊζή Μιχαηλίδη επί αρχιερατείας του Κιτίου Κύριλλου. Συγεκριμένα ο Χατζηλοϊζής πρόσφερε το 1898 ένα ποσό 1200 λίρων για την ανέγερση του σχολείου.  Ανάμεσα στους πρώτους δασκάλους του σχολείου ήτανο Αριστόδημος Πηλαβάκης, ο οποίος διετέλεσε αργότερα και διευθυντής του και οι Παρασκευάς Ιωάννου. Γ'έωργιος Χ Νικολαϊδης, Ανδρέας Ποταμίτης, Χαράλαμπος Αζίνας, Γιώργος Καρλεττίδης και Ιωάννης Περδίκης. 

 

» Βλέπε εικονική περιήγηση: Α Αστική Σχολή Λεμεσού

 

Το αρχικό κτήριο της Α΄ Αστικής Σχολής παρέμεινε μέχρι το 1952 όπου και κατεδαφίστηκε. Το νέο κτίστηκε τη δεκαετία του 1950.  Εγκαινιάστηκε στη γωνία Πτολεμαίων και Βραγαδίνου από τον τότε υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Σπυριδάκι

 

Από την Α Αστική Σχολή Λεμεσού πέρασαν  όλοι οι νέοι της Λεμεσού των αρχών του 20ου αιώγνα. Τη  δεκαετία του 1930  ιδρύθηκε η Β Αστική Σχολή και αργότερα η Γ Αστική Λεμεσού.  

 

 

Πηγή:

  1. Ιστοσελίδα: Α Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image