Καραγιώργη Καλλιόπη

Η πρώτη απόφοιτος του Πρακτικού Τμήματος του Παγκυπρίου Γυμνασίου

Image

Εκπαιδευτικός. Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1907 και πέθανε το 1993. Φοίτησε στο ανώτερο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και στη συνέχεια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ήταν η πρώτη απόφοιτος του Πρακτικού Τμήματος του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Σε μια εποχή γεμάτη εμπόδια και προκατάληψη για τη μόρφωση των κοριτσιών, προχώρησε σε πανεπιστημιακές σπουδές και το 1931 πήρε το δίπλωμα της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την επιστροφή της στην Κύπρο διορίστηκε στο Παρθεναγωγείο Φανερωμένης. Από το 1935 μέχρι το 1959 υπηρέτησε ως καθηγήτρια στο Τμήμα Θηλέων του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το 1961 ανέλαβε ως γυμνασιάρχης του πρώτου μεγάλου νεοϊδρυμένου Γυμνασίου Θηλέων της Λευκωσίας, του Γυμνασίου της Παλουριώτισσας. Στη θέση αυτή υπηρέτησε ως το 1967, οπότε αφυπηρέτησε. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διευθύντρια της Παγκυπρίου Ακαδημίας Θηλέων (ιδιωτική σχολή).

 

Έγινε ενωρίς μέλος της Πνευματικής Αδελφότητος, καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κύπρου από την ίδρυσή του. Διετέλεσε επίσης μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, των Μαθηματικών Εταιρειών Ελλάδος και Κύπρου, της Αστροναυτικής Εταιρείας Κύπρου κ.α.

 

Εξέδωσε το βιβλίο Η ζωή στο Γυμνάσιο Θηλέων Παλουριωτίσσης (Λευκωσία, 1984).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια