Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Επιτροπή

Image

Ανεξάρτητο πενταμελές συλλογικό διοικητικό όργανο, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για εξαετή θητεία. Αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι η πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η άρτια στελέχωση των σχολείων. Βασική αποστολή της Επιτροπής είναι, επίσης, η διεξαγωγή προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών τόσο σε διοικητικές όσο και εποπτικές θέσεις στα σχολεία και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Μια επιπρόσθετη αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε δημόσιους, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς λειτουργούς.

Φώτο Γκάλερι

Image