Κούτσης Αλοΐσιος

Image

Σπουδασμένος στην Ιταλία «ιατροφιλόσοφος», καταγόμενος από το χωριό Κίτι της επαρχίας Λάρνακας, που έδρασε και δίδαξε στην Κύπρο κατά τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα. 

Το επάγγελμα του ιατροφιλόσοφου αναφέρεται στο Τραγούδι τοῦ Χριστοφῆ καί τῆς Ἐμινές και στον άτυχο έρωτα ενός αρχοντόπουλου από την Αμμόχωστο για την εξισλαμισμένη αρχοντοπούλα Εμινέ από τη Λευκωσία στα 1614. Το ποίημα αποκαλύπτει, πέραν του μορφωτικού επιπέδου του ποιητή του, την ύπαρξη στην Κύπρο τότε του επαγγέλματος του ιατροφιλοσόφου - καθηγητή της ιατρικής. Ο Αλοϊσιος Κούτσης από το Κίτι,  είναιγνωστός και από παρασελίδια σημείωση κώδικα, του 1605 (για την καλλιέργεια των κτημάτων του στο Κίτι) κι από αναφορά του Πέτρου ντελλα Βάλλε (1625). Το επίπεδο διδασκαλίας του Κούτση είναι άγνωστο, αλλά δεν θα ήταν πολύ χαμηλό, εφόσον ο ίδιος φαίνεται ότι είχε σπουδάσει στην Ιταλία και από τον ντελλα Βάλλε φέρεται να είχε και ορυκτολογικά ενδιαφέροντα, όπως κι ο μοναχός Ματθαίος και άλλοι Κύπριοι. Στον Κούτση αυτά σχετίζονταν με τις φαρμακολογικές του εργασίες, μέρος της διδακτικής και της ιατρικής του λειτουργίας. 

 

Βλέπε λήμμα: Εκπαίδευση- Τουρκοκρατία

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια