Δασικό Κολέγιο Κύπρου

Image

Τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που υπάγεται στο Τμήμα Δασών*. Εγκαθιδρύθηκε το 1951 και βρίσκεται στον Πρόδρομο. Βασική επιδίωξη του Δασικού Κολεγίου Κύπρου ήταν αρχικά η εκπαίδευση του προσωπικού που ήδη υπηρετούσε στο Τμήμα Δασών, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή και εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων διαχείρισης στα κυπριακά δάση. Όταν ο αρχικός στόχος επετεύχθη, άρχισε η πρόσληψη και εκπαίδευση νέου προσωπικού για την αντικατάσταση του αφυπηρετούντος προσωπικού στο Τμήμα Δασών, και προς την κατεύθυνση αυτή στράφηκε ο εκπαιδευτικός στόχος του Δασικού Κολεγίου.

 

Εκτός από την εκπαίδευση σε Κυπρίους, το Δασικό Κολέγιο προσφέρει εκπαίδευση και σε σπουδαστές από άλλες χώρες, κυρίως του Τρίτου Κόσμου.

 

(Βλ. επίσης λήμμα δάση).