Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων ΠΟΕΔ

Image

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΟΕΔ) ιδρύθηκε στις 9 Απριλίου 1953. Η ιδρυτική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ελένειο Δημοτικό στη Λευκωσία. Της ίδρυσης της ΠΟΕΔ προηγήθηκε η δημιουργία του Κυπριακού Διδασκαλικού Συνδέσμου στην Κερύνεια το 1898, που αποτελεί ίσως την πρώτη συνδικαλιστική οργάνωση η οποία εμφανίστηκε στην Κύπρο. Τον Κυπριακό Διδασκαλικό Σύνδεσμο διαδέχθηκε, το 1911, ο Παγκύπριος Διδασκαλικός Σύνδεσμος που λειτούργησε έως το 1931. Από το 1931 και έως το 1936 παρατηρείται μια περίοδος υποχρεωτικής ανάπαυλας που επέβαλε το αποικιοκρατικό καθεστώς. Το 1936 δημιουργήθηκε η Παγκύπρια Διδασκαλική Οργάνωση (ΠΔΟ), η οποία μέσα στο πνεύμα των ιδεολογικών οξύνσεων διασπάσθηκε και δημιουργήθηκε την ίδια περίοδο η Παγκύπρια Ένωση Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΕΕΔ). Η διάσπαση και η παρακμή που παρατηρήθηκε στις δύο οργανώσεις ΠΔΟ και ΠΕΕΔ οδήγησε, το 1953, στη δημιουργία της ΠΟΕΔ, που αποτελεί από τότε και τη συλλογική έκφραση δασκάλων και νηπιαγωγών της Κύπρου.

 

Μέλη της ΠΟΕΔ μπορούν να γίνουν πτυχιούχοι Έλληνες δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί. Μεταξύ των βασικών στόχων της είναι:

 

α) Η προστασία και εξύψωση της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου και ιδιαίτερα της δημοτικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία.

 

β) Η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της και η βελτίωση της θέσης και των συνθηκών εργασίας τους.

 

γ) Η μελέτη, προώθηση και λύση των εκπαιδευτικών ζητημάτων της Κύπρου.

 

δ) Η επίτευξη εθνικής, χριστιανικής, κοινωνικής και πνευματικής προαγωγής των μελών της.

 

Η Οργάνωση διοικείται από μια σειρά συλλογικών οργάνων: Ανώτατο καθοδηγητικό σώμα είναι η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων, την οποία απαρτίζουν 100 Γενικοί Αντιπρόσωποι, αναλογικά κατανεμημένοι στα Επαρχιακά Γραφεία, οι οποίοι εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης, που αποτελείται από 25 μέλη που έχουν εκλεγεί ως Γενικοί Αντιπρόσωποι, είναι το εκτελεστικό όργανο της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης και υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων και προώθηση της πολιτικής της.

 

Η Γραμματεία της Οργάνωσης είναι επταμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο, το γ.γραμματέα, τον αντιπρόεδρο, το γ.ταμία, το γ.οργανωτικό γραμματέα, το β.γ. γραμματέα και το β.γ. οργανωτικό και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης και επιλαμβάνεται θεμάτων επείγουσας φύσης.

Φώτο Γκάλερι

Image