Πανεπιστήμια ιδιωτικά

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - European University Cyprus (EUC)

Image

Ο σκοπός, αποστολή, και στόχοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να προωθήσει τη μάθηση και τη γνώση μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα των προτερημάτων μιας πανεπιστημιακής μόρφωσης και να παρέχει και σχετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Ο εκπαιδευτικός στόχος του E.U.C. είναι να δημιουργήσει ένα ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον που να προσκαλεί, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές στη δημιουργία προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.  Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να εξελιχθούν ως ανεξάρτητοι, αποτελεσματικοί, δραστήριοι, λογικοί και δημιουργικοί πολίτες, οι οποίοι εκτιμούν και σέβονται την κοινωνικές αρχές και ηθικές αξίες.  Τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Πανεπιστημίου χαρακτηρίζονται από ενιαία διδακτέα ύλη που συνδυάζει μαθήματα γενικής μόρφωσης με μαθήματα έντονης εξειδίκευσης.  Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρουν στους φοιτητές την ευκαιρία να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένους κλάδους και να εξασφαλίσουν εκπαίδευση για μεγαλύτερη επαγγελματική επάρκεια.

 

Ερευνητικός Στόχος: Το E.U.C. θεωρεί την έρευνα ως μια ουσιώδη λειτουργία που πηγάζει από την ευθύνη για μια συμβολή στην επέκταση της γνώσης και κατανόησης.  Γι’ αυτό τον λόγο ενθαρρύνει, προωθεί και στηρίζει την έρευνα ανάμεσα στους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

 

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

 

Σχολή Τεχνών και Επιστημών Αγωγής (ή Παιδαγωγικών Επιστημών)

 

Πτυχιακά: Γραφίστικος Σχεδιασμός και Διαφήμιση, Aγωγή στην Προσχολική ηλικία, Δημοτική Εκπαίδευση, Μουσική 

Μεταπτυχιακά: Εκπαιδευτική ηγεσία, Ειδική Εκπαίδευση

 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Πτυχιακά:  Λογιστικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Γενική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχειακών, Διοίκηση, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση, Αθλητική Διοίκηση

Μεταπτυχιακά: Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Σχολή Επιστημών

 

Πτυχιακά: Πληροφορική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Νοσηλευτική

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Πτυχιακά:  Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Κοινωνικές Επιστήμες και Επιστήμες Ανθρώπινης Συμπεριφοράς οι οποίες επικεντρώνονται στη  Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συνδυασμένα: Ψυχολογία και Κοινωνιολογία

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του Αμερικανικού Συλλόγου Κολεγιακών Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων (AACSB), του Συνδέσμου Κολεγιακών Σχολών και Προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (ACBSP), του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EURASHE), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αγωγής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ECBE) και του Συνδέσμου για την Πρόοδο Διεθνούς Εκπαίδευσης (AAIE).