Πανεπιστήμια ιδιωτικά

Φρέντερικ Πανεπιστήμιο - Frederic University

Image

Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο.  Το Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί από το 2007 ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφοσίωση στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Στις 6 Σχολές του Πανεπιστημίου προσφέρονται περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Γραμμάτων και των Τεχνών. Αποστολή του είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσα από ένα περιβάλλον που προωθεί τη γνώση και συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των φοιτητών/τριών, η προσήλωση στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στο κοινωνικό σύνολο για την επίτευξη της αλλαγής που ο κόσμος μας χρειάζεται.

 

Βλέπε λήμμα: Μιχάλης Φρειδερίκου

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο με άδεια λειτουργίας σε Λευκωσία και Λεμεσό. Το 2022 κατατάχθηκε στην 139η θέση ανάμεσα σε 1103 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στην 194η διεθνώς, ανάμεσα στα συνολικά 2068 Πανεπιστήμια που αξιολογήθηκαν στη γενική κατάταξη του παγκόσμιου συστήματος αξιολόγησης πανεπιστημίων U-Multirank, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα Times Higher Education Impact Rankings 2023, το Πανεπιστήμιο Frederick κατατάχθηκε στα πρώτα 201-300 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν από την Κύπρο και την Ελλάδα. Σε σχέση με τον Στόχο που αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση κατατάχθηκε στην 44η θέση παγκοσμίως, ενώ σε σχέση με τον Στόχο για Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια κατατάχθηκε στην 100ή θέση.

 

Αποστολή
Αποστολή του είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

 Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προσόντων τα οποία διασφαλίζουν στους αποφοίτους επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κύριος στόχος του Πανεπιστημίου Frederick είναι ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής γνώσης με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 

Ερευνητικοί Στόχοι: Με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής γνώσης , της μελέτης και της εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα της ζωής, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει στο ακαδημαϊκό του προσωπικό την απαραίτητη υποδομή για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές επιτυγχάνονται με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, την ερευνητική εμπειρία την οποία κατέχει και τις διασυνδέσεις των στελεχών του Πανεπιστημίου με ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick έχει αναπτύξει γόνιμη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τη βιομηχανία, την κοινωνία και τον κυβερνητικό μηχανισμό με σκοπό την προαγωγή της γνώσης, της ενδυνάμωσης της παραγωγικότητας και της δημιουργίας συνθηκών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής στον εικοστό πρώτο αιώνα.

Το Πανεπιστήμιο άρχισε τη λειτουργία του με έξι σχολές και δεκατέσσερα τμήματα που προσφέρουν 18 διαφορετικά προγράμματα σπουδών:

 

Σχολή Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

 Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών - Πτυχίο Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου και Πτυχίο Σχεδιασμού Χώρων

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 Τμήμα Δημοσιογραφίας - Πτυχίο Δημοσιογραφίας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών, Λογιστικής - Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών - Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

 

Τμήμα Νοσηλευτικής - Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής

 

Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιπέδου Master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (με ειδίκευση στη Μηχανική Ισχύος και Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη Μηχανική Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών, στη Μηχανική Συστημάτων Ελέγχου, στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) και Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων και Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού  

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Tμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών - Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πτυχίο Πληροφορικής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων και Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 

 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Δασκάλων - Πτυχίο Δασκάλου

Τμήμα Προδημοτικής και Πτυχίο Προδημοτικής και Κατώτερης Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Νηπιαγωγών  -  Πτυχίο Νηπιαγωγού

 

Τα Πτυχία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Σπουδών προσφέρονται μόνο στη Λεμεσό.

 

 

Βραβεύσεις

Το Πανεπιστήμιο, έχει βραβευθεί αρκετές φορές για έρευνα και δράσεις του σε σχέση με το περιβάλλον. Ενδεικτικά, το 2022, το έργο LIFE Kedros, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Frederick είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, απέσπασε το Βραβείο «Best of the Best LIFE Nature Project» στα LIFE Awards που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στα 116 έργα της ίδιας κατηγορίας που υλοποιήθηκαν την ίδια περίοδο στην Ευρώπη. Τον Οκτώβριο 2023, το ερευνητικό έργο D^2EPC, στο οποίο συμμετέχει το Frederick Research Center (FRC) απέσπασε το Βραβείο Ερευνητικού Έργου για την Καινοτομία στην Τυποποίηση στον ετήσιο θεσμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης (CEN CENELEC). Το έργο, πραγματεύεται τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτηρίων επόμενης γενιά, στη λογική έξυπνων κτηρίων και έξυπνων πόλεων.

 

Πηγή:

www.polignosi.com