Στασικράτης Στασικράτους

Κύπριος της Αρχαιότητας που χρημάτισε γυμνασίαρχος στο γυμνάσιον της Σαλαμίνος το 38 π.Χ. Το όνομά του μαρτυρείται από επιγραφή σε βάση αγάλματος που παρίστανε τον ίδιο και το οποίο αφιέρωσε ο φίλος του Διογένης, μεγάλος αξιωματούχος των Πτολεμαίων και κυβερνήτης της Κύπρου και της Κιλικίας.