Γεωργικό Γυμνάσιο Μόρφου

Image

Το Γεωργικό Γυμνάσιο Μόρφου είναι μετεξέλιξη της Αγροτικής Σχολής Μόρφους η οποία ιδρύθηκε το 1940 σαν διτάξια σχολή και στεγάστηκε σε κυβερνητικά υποστατικά, μερικά μέτρα βορειότερα των κτιρίων του Διδασκαλικού Κολλεγίου Μόρφου.  Ήταν καθαρά κυβερνητικό ίδρυμα χωρίς καμιά σχέση με τις εκπαιδευτικές αρχές της Μόρφου.  Φοιτούσαν σ’ αυτό αγροτόπαιδα μετά το Δημοτικό Σχολείο, απ’ όλη την Κύπρο.  Κύριος σκοπός του ήταν η γεωργική κατάρτιση των παιδιών με πρακτική εφαρμογή στα γύρω κυβερνητικά χωράφια.  Το 1958 προστέθηκε τρίτη τάξη, με έναρξη της πρώτης σαν γυμνασιακής.  Τον επόμενο χρόνο, τη Σχολή ανάλαβε η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση και την παράδωσε στη δικαιοδοσία της Σχολικής Εφορείας Μόρφου.  Έτσι προχώρησε η ανέλιξη της Σχολής με την ονομασία Γεωργικό Γυμνάσιο Μόρφου, με τις 3 πρώτες τάξεις γυμνασιακές και τις τρεις τελευταίες γεωργικής κατεύθυνσης (Ψηφιακός Ηρόδοτος Αρχείο ΡΙΚ).

 

Βασικά ήταν λύκειο θετικής κατεύθυνσης, με εμπλουτισμό του προγράμματος με γεωργικά μαθήματα που δίδασκαν γεωπόνοι καθηγητές.  Ήταν το μοναδικό στην Κύπρο, γι’ αυτό φοίτησαν σ’ αυτό μαθητές απ’ όλη την Κύπρο.

 

Το 1962 περατώθηκε κτίριο για τη στέγαση του, που κτίσθηκε με δαπάνη της Ελληνικής Κυβέρνησης.  Επειδή δε το Διδασκαλικό Κολλέγιο είχε ήδη μεταφερθεί στη Λευκωσία σαν Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, το Γεωργικό Γυμνάσιο χρησιμοποίησε τα υποστατικά του για οικοτροφείο, μαγειρεία κλπ.

 

Πρώτος διευθυντής του Σχολείου διετέλεσε ο μέχρι τότε διευθυντής της Αγροτικής Σχολής Μιχάλης Παπανεοφύτου (1958 – 62) και τον διαδέχτηκαν ο Ανδρέας Γαβριήλ, αγγλικών (1962 – 64), ο Κύπρος Σάββα, χημικός (1964 – 69), ο Κωνσταντίνος Γιαλλουρίδης, φιλόλογος (1969 – 72), ο Σοφοκλής Λαζάρου, φιλόλογος (1972 – 73) και ο Χαράλαμπος Ηλία, χημικός (1973 – 74).

Φώτο Γκάλερι

Image