Αρσάκειο και Κύπρος

Image
Διάσημο γυμνάσιο θηλέων στην Αθήνα στο οποίο φοίτησαν και αρκετές δεκάδες Κύπριες. Επιστρέφοντας στην Κύπρο ανέλαβαν κυρίως καθήκοντα διδασκαλισσών.
 

Τα ονόματα τους καταγράφονται σε βιβλίο του ερευνητή και ιστοριοδίφη Αριστείδη Κουδουνάρη ο οποίος μιλά για τις αρσακειάδες της Κύπρου. Το βιβλίο συμπλήρωσε τις δύο προηγούμενες εκδόσεις του συγγραφέα σχετικά με τη συμβολή του Αρσακείου στην παιδεία της Κύπρου (α. «Συμβολή του Αρσακείου στην Παιδεία της Κύπρου», Επιστημονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8 (2008) και β. «Συμβολή του Αρσακείου στην Παιδεία της Κύπρου», πρακτικά Δ΄ Κυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ-1 (2012).

 

Βλέπε: Κύπριες Αρσακειάδες

 

Το βιβλίο του  Αριστείδη Κουδουνάρη κάνει γνωστές στο ευρύ κοινό 97 Κύπριες Αρσακειάδες που εκπαιδεύτηκαν σε ένα από τα πιο γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα του ελληνικού χώρου, το Αρσάκειο, το σχολείο που ίδρυσε η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών, και βρήκε στην πορεία προστάτη και μέγα ευεργέτη τον Ηπειρώτη Απόστολο Αρσάκη, ο οποίος ζούσε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και το 1850 χρηματοδότησε την ολοκλήρωση των εργασιών ανοικοδόμησης του κτηρίου, οπότε και μετονομάζεται σε «Αρσάκειον».

 

Στο Αρσάκειον Γυμνάσιον φοίτησαν πολλές θυγατέρες Κυπρίων που με το πέρας των σπουδών τους επέστρεψαν στη γενέτειρά τους ή τόπο καταγωγής τους μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις που έλαβαν. Σε εποχές ταραγμένες και έντονων πολιτικών διεργασιών η δραστηριοποίηση των γυναικών αυτών στάθηκε καταλύτης ώστε να μην εδραιωθούν ιδέες που διατάρασσαν την ιστορικότητα του νησιού.

 

Οι αρσακειάδες της Κύπρου άμα τη αφίξει τους στο νησί αιμοδότησαν τα παρθεναγωγεία του νησιού με προσοντούχες δασκάλες, ικανές να εκπαιδεύσουν τα νεαρά κορίτσια με ό,τι ήταν απαραίτητο, σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα και τα ήθη της εποχής. Μερικές από τις πιο σημαντικές αρσακειάδες είναι η Περσεφόνη Παπαδοπούλου, Αθηναΐς Χριστοφάκη Λανίτου, Ερατώ Καρύκη, Κατίνα Αντωνιάδου και άλλες πολλές, οι οποίες φώτισαν γενιές ολόκληρες Κυπρίων κορασίδων.

 

Στο τόμο βιογραφούνται σχεδόν 100 αρσακειάδες, με στοιχεία που ο συγγραφέας αρύεται από διάφορες πηγές, αλλά και από απογόνους των γυναικών αυτών, φέρνοντας στο φως χρήσιμες πληροφορίες που συμπληρώνουν όσα γνωρίζουμε για τις γυναίκες αυτές, και σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αφορμή για περαιτέρω έρευνα και εμβάθυνση. Τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα των αρσακειάδων χωρίζονται σε δύο τμήματα, στο πρώτο βιογραφούνται οι αρσακειάδες της πρώτης περιόδου και στο δεύτερο εκείνες της νεότερης εποχής, καταδεικνύοντας την αδιάλειπτη παρουσία της Κύπρου στο Αρσάκειο.

 

Ο τόμος συμπληρώνεται από ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φωτογραφικό παράρτημα, όπου παρουσιάζονται φωτογραφικά πορτρέτα των μαθητριών του Αρσακείου, απολυτήρια και άλλα ιστορικά τεκμήρια της κυπριακής παρουσίας στο Αρσάκειον Γυμνάσιον. (Βλεπε Βίντεο