Επιμορφωτικά Κέντρα

Image

Εντάσσονται στον ευρύτερο θεσμό της εκπαιδεύσεως ενηλίκων και τελούν υπό την ευθύνη του υπουργείου Παιδείας. Σκοπός των Επιμορφωτικών Κέντρων είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και η ικανοποίηση βασικών αναγκών και ενδιαφερόντων του. Τα μαθήματα που προσφέρουν τα Επιμορφωτικά Κέντρα παρακολουθούν άτομα από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Το θεματολόγιο είναι ευρύτατο και περιλαμβάνει: κοπτική - ραπτική, φωτογραφική τέχνη, ξένες γλώσσες, ζωγραφική, δακτυλογραφία -στενογραφία, μαγειρική - ζαχαροπλαστική, ικεπάνα, λογιστική, θέατρο, ηλεκτρολογία, αγγειοπλαστική, διακόσμηση χώρου, αισθητική, ξυλουργική κλπ. Για την παροχή εκπαιδεύσεως χρησιμοποιούνται επιμορφωτές (εκπαιδευτικοί ή μη) οι οποίοι αμείβονται από το υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευόμενοι καταβάλλουν ένα μικρό ποσό στο Επιμορφωτικό τους Κέντρο.

 

Ο θεσμός των Επιμορφωτικών Κέντρων είχε αρχίσει να εφαρμόζεται επί Αγγλοκρατίας (γύρω στο 1950), κυρίως με στόχο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού μεταξύ ενηλίκων σε αγροτικές περιοχές.