Θεοδώρου Ανδρέας

Θεολόγος καθηγητής και συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1922 στη Λάρνακα. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πάφου το 1943 και στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα όπου σπούδασε στην εκεί Θεολογική Σχολή από το 1946 μέχρι το 1950. Συμπλήρωσε τις θεολογικές του σπουδές στο Ινστιτούτο «Άγιος Σέργιος» του Παρισιού και στο Κολλέγιο Τρίνιτυ του Δουβλίνου (1950-51 και 1951-52 αντιστοίχως). Το 1952 επέστρεψε στην Αθήνα όπου κι εγκαταστάθηκε μόνιμα, υπηρετώντας αρχικά στη θέση ιεροκήρυκα της αρχιεπισκοπής Αθηνών και ταυτόχρονα στη θέση καθηγητή θρησκευτικών στο Αρσάκειο. Το 1955 πήρε τον τίτλο του διδάκτορος της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1958 - 59 παρακολούθησε περαιτέρω θεολογικά μαθήματα στη Θεολογική Σχολή του Μονάχου. Το 1959 έγινε υφηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1962 καθηγητής στην ίδια Σχολή, της ιστορίας των δογμάτων και της συμβολικής.

 

Μεταξύ των πολλών βιβλίων, θρησκευτικού περιεχομένου, που εξέδωσε, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα: Ἡ Χριστολογικήρολογία καί διδασκαλία Κυρίλλου τοῦ Ἀλεξανδρείας καί Θεοδωρήτου Κύρου (διδακτορική διατριβή), Αθήνα, 1955. Ἡ περί θεώσεως τοῦ  ἀνθρώπου διδασκαλία τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, μέχρις Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνού, Αθήνα, 1956. Ἡ περί τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρία ἐν τῇ σωτηριολογίᾳ τῆς ἀρχαίας Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Αθήνα, 1957. Ἡ περί ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων ἰδέα, Αθήνα, 1959. Σημασιολογία τοῦ δόγματος ἐν τῇ  ἀρχαίᾳ Χριστιανικῇ καί τῇ  ἐξωχριστιανικῇ γραμματεί, Αθήνα, 1960. Ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδοξίας, Αθήνα, 1961. Εἰσαγωγή εἰς τήν συγκριτικήν Συμβολικήν, Αθήνα, 1961. Ἡ περί ὑποταγῆς θεωρία ἐν τῇ  ἀρχαίᾳ  Ἐκκλησίᾳ (Ἰουστῖνος - Ὠριγένης), Αθήνα, 1961. Ἡ περί Τριάδος καί Χριστοῦ διδασκαλία τῆς Παρακλητικής, Αθήνα, 1962. Ἱστορία τῶν Δογμάτων, Αθήνα, 1963. Ὁ μοναχικός βίος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, Λευκωσία, 1965. Ἡ  Ἑλληνική Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία, Αθήνα, 1970.

 

Ο Ανδρέας Θεοδώρου συνεργάστηκε επίσης με εκκλησιαστικά - θρησκευτικά έντυπα, μεταξύ δε αυτών και με το κυπριακό περιοδικό Απόστολος Βαρνάβας.