Δημοχάρης ο Σόλιος

Image

Αρχαίος Κύπριος συγγραφέας του 4ου π.Χ. αιώνα, για τον οποίο οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ ισχνές. Δεν είναι καν γνωστό αν ήταν ποιητής ή πεζογράφος. Τον Δημοχάρη τον Σόλιο (από τους Σόλους της Κύπρου) αναφέρει ο Πλούταρχος στον Βίο του Δημητρίου του Πολιορκητή, όπου δίνεται μια μόνο πληροφορία γι’ αυτόν, ότι ο Κύπριος συγγραφέας ονόμαζε πειρακτικά τον Δημήτριο «μύθον» επειδή είχε σχέσεις με την εταίρα Λάμια. Όπως δηλαδή το αρχαίο μυθικό τέρας Λάμια έπινε το αίμα των ανθρώπων, έτσι και η εταίρα Λάμια κατέτρωγε τα χρήματα του Δημητρίου.

 

Δεν υπάρχει καμιά άλλη πληροφορία για τον Δημοχάρη.