Πορφυρόπουλος Πορφύριος

Image

Εκπαιδευτικός. Γεννήθηκε το πρώτο μισό του 19ου αιώνα στην Ήπειρο. Μαζί με τη σύζυγο του Ευφροσύνη, η οποία καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1870 στα Λεύκαρα, όπου το 1879 ίδρυσαν το παρθεναγωγείο της κοινότητας. Ο Πορφυρόπουλος ανέπτυξε παράλληλα με την εκπαιδευτική και πλούσια εθνική δράση. Πρωτοστάτησε στη συλλογή χρημάτων και τη διεξαγωγή εράνων για την ενίσχυση του ελληνικού στρατού, δημοσίευσε κείμενά του, εθνικού περιεχομένου, στις εφημερίδες της εποχής και πολλά άλλα. Πέθανε το 1897 στην Αίγυπτο, όπου είχε εγκατασταθεί στα τέλη της ζωής του.

Φώτο Γκάλερι

Image