Πανεπιστήμιο Ανοικτό

Image

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι κρατικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που παρέχει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο 2006, παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατό να σπουδάσουν ή να ολοκληρώσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές, να το κατορθώσουν.

 

Επιπλέον, με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ή ακόμη να σπουδάσουν ένα άλλο αντικείμενο που εκτιμούν ότι θα τους είναι χρήσιμο στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Τέλος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται σε αντικείμενα αιχμής κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν—συμβατική ή μη. Τα προγράμματά του είναι δομημένα με το σύστημα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και έτσι δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συμβατικών πανεπιστημίων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό.

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα.

 

Διδακτορικά Προγράμματα: Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Σπουδές στην Εκπαίδευση.

 

Θεματικές Ενότητες Πτυχιακού Επιπέδου: Αρχές Διοίκησης.

Θεματικές Ενότητες Μεταπτυχιακού Επιπέδου: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών.

 

Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (Θεματικές Ενότητες Μεταπτυχιακού Επιπέδου): Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τραπεζική/Χρηματοοικονομική.

Φώτο Γκάλερι

Image