«Γνώσις»

Image

Φιλολογικό, φιλοσοφικό και παιδαγωγικό περιοδικό. Εκδιδόταν από τον εκπαιδευτικό και γυμνασιάρχη του Παγκυπρίου Γυμνασίου Ιωάννη Γ. Ιωαννίδη από τα τέλη του 1933 (το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του χρόνου αυτού), μέχρι το 1936. Το περιοδικό, που ήταν μηνιαίο, τυπωνόταν στο τυπογραφείο «Αἱ Μοῦσαι» στη Λευκωσία.