Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου ΑΞΙΚ

Image

Τριτοβάθμιο δημόσιο (κρατικό) εκπαιδευτήριο, διάδοχος σχολή του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ). Το 1965 ιδρύθηκε από το κράτος η Κεντρική Ξενοδοχειακή Σχολή, που λειτούργησε από το 1966. Συγγενές προς αυτήν υπήρξε το ΙΞΕΤ, που ιδρύθηκε το 1969 με κοινό σχέδιο Κύπρου και Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Το 1993 το εκπαιδευτήριο αυτό αναβαθμίστηκε, αναβαθμίζοντας και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, μετονομάστηκε δε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. Το 2007 το ΑΞΙΚ ενσωματώθηκε στο Τεχνολογικό* Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Το ΑΞΙΚ υπήρξε κέντρο παροχής ξενοδοχειακών σπουδών προς τροφοδότηση ιδίως της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Η εκπαίδευση που προσφερόταν ήταν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική.