Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Image

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα έξι Σχολές, 20 Τμήματα και τρεις Ερευνητικές Μονάδες:

 

1) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Λειτουργούν τρία Τμήματα και το Κέντρο Γλωσσών.

α) Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών: Προσφέρει ένα πρόγραμμα βασικών σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία και δύο δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών στη Λογοτεχνία και Γλωσσολογία της Αγγλικής. Το πρόγραμμα προσφέρει σειρά μαθημάτων στους τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης, της θεωρητικής και εφαρμοσμένης λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού, της λογοτεχνικής θεωρίας, της μεθοδολογίας της έρευνας και της διδασκαλίας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

β) Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών: Αντικείμενο είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Διάφορες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών, όπως έχουν διαμορφωθεί, είναι η Τουρκολογία, οι Οθωμανικές Σπουδές, οι Σύγχρονες Τουρκικές Σπουδές και οι Ισλαμικές Σπουδές. Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές, με κατεύθυνση στην Ιστορία-Πολιτική ή τη Γλωσσολογία-Λογοτεχνία.

γ) Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών: Προσφέρει ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί στο πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στα Γαλλικά. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει μαθήματα γλώσσας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας, πολιτισμού, διδακτικής και μεθοδολογίας της έρευνας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορα αντικείμενα (λογοτεχνία, γλωσσολογία, ευρωπαϊκές σπουδές, πολιτισμικές σπουδές κ.λπ.). Επίσης, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διδασκαλίας και της επαγγελματικής μετάφρασης, σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας κο.κ. 

δ) Το Κέντρο Γλωσσών: Παρέχει τα μέσα και τις υπηρεσίες του σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που χρειάζονται μια ξένη γλώσσα για τις σπουδές τους ή τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, καθώς επίσης και στους φοιτητές για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου. Επί του παρόντος, το Κέντρο προσφέρει πέντε επίπεδα σπουδών στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και τέσσερα στην ιταλική, Ισπανική και γερμανική γλώσσα. Επιπρόσθετα, προσφέρονται τρία επίπεδα στη Ρωσική και Τουρκική.

 

2) Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

Αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε Τμήματα:

 

 1. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
 2. Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικών
 3. Τμήμα Πληροφορικής
 4. Τμήμα Φυσικής
 5. Τμήμα Χημείας 

 

Στη Σχολή είναι επίσης ενταγμένο το Ωκεανογραφικό Κέντρο (Ερευνητική Μονάδα).

Τα Τμήματα αυτά προσφέρουν έξι προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και δεκατέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εκπαιδεύουν επιστήμονες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στην επιστήμη. Όλα τα προγράμματα είναι βασισμένα στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταχώρησης Διδακτικών Μονάδων (ECTS).

 

Τα Τμήματα της Σχολής αποδίδουν μεγάλη σημασία στην έρευνα, η οποία επιτρέπει τη διείσδυση της επιστήμης στην τοπική βιομηχανία καθώς και, γενικότερα, στην κυπριακή κοινωνία (στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και της υγείας).

 

3) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

 

Ήταν μια από τις πρώτες ιδρυθείσες σχολές του Πανεπιστημίου και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές της το 1992, όταν λειτουργούσαν  επτά προγράμματα σπουδών. Το 2003 η σχολή διαχωρίστηκε σε δύο νέες σχολές, τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

Αναλυτικά, σήμερα, η Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελείται από τέσσερα τμήματα:

 

 1. Τμήμα Επιστημών Αγωγής
 2. Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 3. Τμήμα Ψυχολογίας
 4. Τμήμα Νομικής

 

Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα:ένα στη Δημοτική Εκπαίδευση και ένα στην Προδημοτική. Επίσης προσφέρει ακόμα έξι μεταπτυχιακά προγράμματα, που τα δύο είναι σε επίπεδο μάστερ και άλλα τέσσερα σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικού. Το Τμήμα προσφέρει σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων έτσι ώστε να ενισχύσει την ανάπτυξη και την υλοποίηση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών στόχων του τόπου.

 

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο δύο πτυχία: της Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης προσφέρει και δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο διδακτορικού στα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και των Πολιτικών Επιστημών. Βασικός στόχος του τμήματος είναι η αγωγή και η έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα που την αφορούν.

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει ένα πρόγραμμα σε προπτυχιακό επίπεδο, αυτό της Ψυχολογίας. Σε επίπεδο Μεταπτυχιακό υπάρχουν δύο προγράμματα: Το πρώτο αφορά την απόκτηση τίτλου Μάστερ στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και το δεύτερο αφορά την απόκτηση τίτλου Διδακτορικού στη Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

 

Το νεοσυσταθέν τμήμα της Νομικής πρόσφερε τα πρώτα προγράμματα σπουδών του την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009.

 

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής πέραν από την προαγωγή της διδασκαλίας στα γνωστικά πεδία που την αφορούν, αναπτύσσει και σημαντικό ερευνητικό έργο διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό. Διάφορες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας που διεξάγει η σχολή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΙΠΕ, Ίδρυμα Λεβέντη κ.α.

 

4) Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

 

Αποτελείται από δύο τμήματα, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Οικονομικών και διαθέτει δύο ερευνητικές μονάδες, το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών και τη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

 

Η Σχολή διαθέτει ειδικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους μικροϋπολογιστές συνδεδεμένους με ταχύ δίκτυο επικοινωνίας. Στο εργαστήριο είναι εγκατεστημένη διευρυμένη συλλογή εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων για τις ανάγκες των φοιτητών της Σχολής. Επίσης, οι φοιτητές της Σχολής έχουν πρόσβαση σε όλα τα άλλα διδακτικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

 

5) Πολυτεχνική Σχολή

 

Αποτελείται από τα Τμήματα:

 • Αρχιτεκτονικής
 • Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας
 • Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων - Κοίος

 

6) Φιλοσοφική Σχολή

 

Είναι η κατεξοχήν Σχολή των Γραμμάτων και του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Την αποτελούν τρία Τμήματα:

 

 1. Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
 2. Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 3. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 

Διαθέτει επίσης τρία Καθιδρύματα (Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτιστικό Κέντρο, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας).

 

Προσφέρονται Προγράμματα Σπουδών που οδηγούν στα εξής πτυχία:

 

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών:

 • Πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
 • Μάστερ και Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία
 • Δευτερεύον πτυχίο στη Βυζαντινή και Νέα Ελληνική Φιλολογία

 

Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας:

 • Πτυχίο Κλασσικών Σπουδών
 • Πτυχίο Φιλοσοφίας
 • Μάστερ και Διδακτορικό στις Κλασσικές Σπουδές
 • Δευτερεύον στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Δευτερεύον στη Φιλοσοφία

 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

 • Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Μάστερ και Διδακτορικό στη Μεσογειακή Αρχαιολογία
 • Διδακτορικό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 • Δευτερεύον στη Ιστορία
 • Δευτερεύον στην Αρχαιολογία

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει συνολικά 31 προπτυχιακά και 75 μεταπτυχιακά προγράμματα. Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η τουρκική. Σε μεταπτυχιακά προγράμματα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μπορεί να γίνει χρήση και άλλων γλωσσών.