Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Image

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), ενώ μέσα στους σκοπούς της είναι και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της χώρας.

 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 270.000 βιβλία με μια ετήσια αύξηση των συλλογών της κατά 12.000 νέους τίτλους. Στη Βιβλιοθήκη συμπεριλαμβάνονται αξιόλογες συλλογές όπως η Κυπρολογική, Αρχαιολογική και Τουρκολογική. Ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων είναι ήδη καταλογογραφημένα και αναζητητήσιμα μέσω του υπολογιστικού συστήματος Βιβλιοθήκης (ADVANCE/GEAC) από όλους τους υπολογιστές του Πανεπιστημιακού δικτύου αλλά και εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτυακού καταλόγου ανοιχτής πρόσβασης (WEB-OPAC) της Βιβλιοθήκης.

 

Τα τελευταία χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέστη ουσιαστικά μία πλήρως ηλεκτρονική (ως προς τη λειτουργία της) και υβριδική (ως προς το περιεχόμενο) βιβλιοθήκη (hybrid library), αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και δυνατότητες παραγωγής υλικού αφής σε γραφή Braille για τους τυφλούς χρήστες. Από τον Οκτώβριο 2000 η Βιβλιοθήκη δημιούργησε τα βασικά υποσυστήματα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης μέσω της ψηφιακής-νοερής βιβλιοθήκης της (digital-virtual library).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image