Πανεπιστήμιου Κύπρου

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν εικοσιπέντε φοιτητικοί όμιλοι με αξιόλογες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

 

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου οργανώνουν πληθώρα δημόσιων διαλέξεων και εκδηλώσεων με θέματα ειδικού επιστημονικού ή και γενικότερου ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο οργανώνει κεντρικές διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, συναυλίες και άλλες δραστηριότητες ανοικτές στο ευρύ κοινό. Συνεργάζεται, επίσης, στενά με πολιτιστικούς φορείς για την προώθηση του πολιτισμού και της τέχνης στην ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (δήμους κ.ά.) οργανώνει σειρές εκλαϊκευμένων ανοικτών διαλέξεων στο πλαίσιο του θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Ο θεσμός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου ξεκίνησε από το «Σκαλί» Αγλαντζιάς στη Λευκωσία και επεκτάθηκε στη Λάρνακα (Ζηνώνειο), στη Λεμεσό, στην ομογένεια του Λονδίνου και στην Πάφο (Ιεροκήπειον). Ελεύθερο Πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί, από τον Ιανουάριο 2006, και στη Μαριούπολη της Ουκρανίας.

 

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει δικό του πολιτιστικό κέντρο, το οποίο υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή και στεγάζεται στο Αρχοντικό Αξιοθέας, στην εντός των τειχών Λευκωσία. Το Αρχοντικό εξυπηρετεί το Πανεπιστήμιο ως έδρα των πολιτιστικών του εκδηλώσεων, όπως το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου που πραγματοποιείται κατά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και άλλων εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, εικαστικές παρουσιάσεις και διαλέξεις ποικίλης θεματολογίας.Το Αρχοντικό αποτελεί, επίσης, την έδρα του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστημίου Κύπρου(Θ.E.Π A.K.).