Ελληνική Μουσική Ακαδημία

Σχολή μουσικής που ιδρύθηκε στη Λευκωσία από τον Γιώργο Αρβανιτάκη το 1953. Από τις τάξεις της έχουν αποφοιτήσει πολλοί Κύπριοι μουσικοί. Στη Σχολή, εκτός από μουσικά μαθήματα, διδάσκονται και χορός, ρυθμική γυμναστική κ.α., ενώ σαν παράρτημά της, λειτούργησε και Δραματική Σχολή.