Γαβριηλίδης Χ Ανδρέας

Image

Λόγιος, συγγραφέας, νομικός. Γεννήθηκε στις 02/12/1902 στην Αμμόχωστο. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κύπρο επέστρεψε το 1930 κι άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην Αμμόχωστο μέχρι το 1961, οπότε διορίστηκε νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας (Γενική Εισαγγελία), θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το 1974. Στην Αμμόχωστο το 1945-46 υπήρξε διευθυντής της τοπικής εφημερίδας «Ακρόπολις». Διετέλεσε μέλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου (1931-1954) και επίτιμος πρόεδρος του ιδίου συλλόγου. Υπηρέτησε ως εθναρχικός σύμβουλος (1951-1959), και υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως Κύπρου (ΕΡΕΚ).

 

Ο Ανδρέας Χ. Γαβριηλίδης έγραψε και δημοσίευσε πολλές μελέτες για διάφορα θέματα και κυρίως εθνικά, ιστορικά και νομικά. Εξέδωσε τα ακόλουθα βιβλία:

 

  1. 1. Τά ἐθναρχικά δικαιώματα καί τό ἐνωτικόν δημοψήφισμα (Λευκωσία,  1950, και β' έκδοση, Λευκωσία, 1972).
  2. Νομοκανονική καί πολιτική μελέτη περί καθαιρέσεως τῶν ἐπισκόπων ἐν Κύπρῳ, ἐν συνδυασμῷ πρός τήν ἐνάσκησιν τῶν ἐθναρχικῶν των δικαιωμάτων (Λευκωσία, 1972).