Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΕΠΑΚ

Image

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με Νόμο τον  Δεκέμβριο του 2003 και δέχτηκε τους πρώτους του φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2007. Είναι δημόσιο και αυτόνομο Πανεπιστήμιο, ισότιμο με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με αντίστοιχες αρχές ως προς τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα, το νομικό καθεστώς, την οργανωτική και διοικητική δομή, τα υψηλά επίπεδα στην επιλογή προσωπικού, και τις σχέσεις του με την πολιτεία. Με τη λειτουργία του συμπληρώνει κενά που ακόμη υπάρχουν στο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, αφού προσφέρει κλάδους σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που δεν προσφέρονται ούτε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ούτε από άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Στο ΤΕΠΑΚ έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πέντε Σχολές, που περιλαμβάνουν συνολικά δέκα Τμήματα. Έδρα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου είναι η Λεμεσός όπου λειτουργούν οι τέσσερις από τις πέντε πρώτες Σχολές του. Το ΤΕΠΑΚ εδρεύει στον πυρήνα του ιστορικού κέντρου της Λεμεσού σε ιστορικά αναπαλαιωμένα κτίρια. Η Σχολή Επιστημών Υγείας, που περιλαμβάνει το Τμήμα Νοσηλευτικής, λειτουργεί στη Λευκωσία.


Οι Σχολές του ΤΕΠΑΚ είναι οι ακόλουθες:


1) Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Τμήμα Γεωπονικών  Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων
- Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος


2) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
- Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού
- Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας


3) Σχολή Επιστημών Υγείας
- Τμήμα Νοσηλευτικής


4) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας
- Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
- Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών


5) Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας
- Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής


Με βάση το Νόμο ίδρυσης του ΤΕΠΑΚ, αυτό έχει περιλάβει γνωστικά αντικείμενα δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου, η Νοσηλευτική Σχολή και άλλες που θα αποφασισθούν, με δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης και με άλλες σχολές που πιθανόν να ιδρυθούν.


Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο διοικείται από το Συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας του, και τη Σύγκλητο, η οποία αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο.


Το ΤΕΠΑΚ άρχισε τη λειτουργία του με συνολικό αριθμό 450 φοιτητών, από τους οποίους οι 150 στη Σχολή των Επιστημών της Υγείας, που εδρεύει στη Λευκωσία, ενώ οι υπόλοιποι κατανέμονται στις άλλες τέσσερις σχολές, που λειτουργούν στη Λεμεσό. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για το ΤΕΠΑΚ λαμβάνει υπόψη ότι μέχρι το 2020 ο αριθμός των φοιτητών θα ανέλθει σταδιακά στους 7.000-8.000, με 5-7 Σχολές και 21-28 Τμήματα.