Κοντσιές Ραϋμόνδος ντε Raymond de Conches

Γάλλος ευγενής, πολίτης του Μομπελιέ (Montpellier), το οποίο και εκπροσωπούσε στην Κύπρο κατά το πρώτο μισό του 13ου αιώνα, επί ημερών του βασιλιά Ερρίκου Α' (1218-1253) και νωρίτερα, πιθανότατα από της ιδρύσεως του κυπριακού βασιλείου (1197 κ.ε.). Αναφέρεται ότι είχε αναμειχθεί σε διάφορες υποθέσεις που αφορούσαν κυρίως θέματα οργάνωσης του βασιλείου. Επίσης, σε συμφωνία που συνήψε το 1236, εξασφάλισε από την Κύπρο ορισμένα προνόμια, κυρίως εμπορικά, για το Μομπελιέ.

 

Ο Ραϋμόνδος Κοντσιές ήταν, πιθανότατα, συγγενής του Γκινάρ ντε Κοντσιές*.