Κονταρίνι Μπαρτόλο Bartolo Contarini

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale) από το 1518 μέχρι το 1520 (περίοδος Βενετοκρατίας). Οι γενικοί προβλεπτές ή και γενικοί προνοητές στέλνονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο, όταν υπήρχε πιθανότητα πολέμου, οπότε ανελάμβαναν την ανώτατη διοίκηση στο νησί.