Κουντουριώτης Παύλος

Image

Γόνος της γνωστότατης οικογένειας Κουντουριώτη της Ύδρας που είχε πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης του 1821, ο Παύλος Κουντουριώτης γεννήθηκε στην Ύδρα το 1855 και πέθανε στο Φάληρο το 1935. Υπήρξε ο γνωστότερος και πιο φημισμένος ναύαρχος του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού κατά τον 20όν αιώνα, με τεράστια προσφορά ιδίως κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και αργότερα, και μια από τις πιο σημαντικές μορφές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Διετέλεσε κατά καιρούς και υπουργός, αντιβασιλέας και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

Με την Κύπρο σχετίστηκε ιδιαίτερα αμέσως μετά την εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931 στο νησί, οπότε ως ιδιώτης ηγήθηκε επιτροπής για τη διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης περί το Κυπριακό ζήτημα. Η επιτροπή, που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου του 1931, ήταν 45μελής. Σε διακήρυξή της ανέφερε ότι αποκλειστικός σκοπός της θά εἶναι ἡ διά παντός μέσου διαφώτισις τοῦ εὐγενοῦς Βρεττανικοῦ  Ἒθνους καί τῆς Παγκοσμίου κοινῆς γνώμης ἐπί τῶν ἀπαράγραπτων ἀνθρωπίνων δικαίων, ἐφ’ ὧν βασίζεται ἡ  ἀξίωσις τοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ  ὃπως οἱ Κύπριοι ζήσουν ἐλεύθεροι μετά τῶν ἐλευθέρων ἀδελφῶν των. Ἔχομεν τήν πεποίθησιντι ἐκτελοῦμεν οὓτω στοιχειῶδες καθῆκον τοῦ  Ἑλληνισμοῦ  ἔναντι τοῦ  ἀλυτρώτου λαοῦ τῆς Κύπρου...

 

Η πρωτοβουλία ίδρυσης της επιτροπής υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη ανελήφθη αμέσως μετά την καταστολή, στην Κύπρο, του κινήματος του 1931 και καθ’ ἤν στιγμήν ὁ λαός τῆς Κύπρου ἀγωνίζεται πρός ἀνάκτησιν τῆς ἐλευθερίας του καί θυσιάζει τά πάντα εἰς τόν βωμόν τῆς πατρίδος.

 

Στην επιτροπή μετείχαν και αρκετές άλλες προσωπικότητες της εποχής, μεταξύ δε αυτών και άνθρωποι των γραμμάτων όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Αρ. Βαλαωρίτης, ο Αντ. Χρηστομάνος, ο Παύλος Νιρβάνας κ.α. Ακόμη, μέλος της επιτροπής ήταν κι ο μετέπειτα δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς.

 

Η επιτροπή ανέπτυξε ποικίλη δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο κι εκτός αυτού, υπέρ του ενωτικού αγώνα των Ελλήνων Κυπρίων.