Κουρτούνιν

Image

Ο καρπός της κουρτουνιάς. Βλέπε λήμμα κουρτουνιά, αμέσως πιο πάνω. Λέγεται έτσι γιατί μοιάζει στο σχήμα με το τσιβίτζ΄ιν (παράσιτο των σκυλιών) που είναι επίσης γνωστό ως κουρτούνιν.

Φώτο Γκάλερι

Image