Κρότων

Ο Διοσκουρίδης, στο σύγγραμμά του Περί Ὓλης Ἳατρικῆς (4.161), περιγράφει το κίκι ή άλλως πως σέσελι κύπριον ή και κρότωνα. Πρόκειται για το αυτοφυόμενο στην Κύπρο φυτό κουρτουνιά (Ricinus communis), για το οποίο βλέπε σχετικό λήμμα.