Κυπράνωρ

Κύπριος βασιλιάς της αρχαίας πόλης των Σόλων. Σύμφωνα προς αναφορά στο Βίον Ἀράτου, τον βασιλιά Κυπράνορα ήταν που είχε επισκεφθεί ο μεγάλος Αθηναίος νομοθέτης Σόλων*, αντί τον Φιλόκυπρο*, βασιλιά της ίδιας κυπριακής πόλης, που αναφέρεται σε σχέση με τον Αθηναίο Σόλωνα σε άλλες πηγές.

 

Δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες για τον βασιλέα αυτόν. Εάν δεν πρόκειται περί συγχύσεως (γιατί περισσότερο παραδεκτό είναι ότι ο Σόλων είχε φιλοξενηθεί στην πόλη που είχε πάρει το όνομά του από τον Φιλόκυπρο), τότε ο Κυπράνωρ θα πρέπει να βασίλευσε κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα.

 

Υπάρχει εξάλλου και η άποψη ότι ο Σόλων ο Αθηναίος είχε επισκεφθή δύο φορές την Κύπρο, οπότε φιλοξενήθηκε τόσο από τον Φιλόκυπρο, όσο και από τον Κυπράνορα.