«Κυπριακαί Ιστορίαι»

Έργο άγνωστου αρχαίου συγγραφέα, που δεν σώθηκε. Τα σχόλια στην Ανδρομάχη του Ευριπίδη αναφέρουν ότι ο συγγραφέας των Κυπριακῶν Ἱστοριῶν υποστήριζε ότι η Ελένη, εκτός από την Ερμιόνη που απέκτησε από τον Μενέλαο, είχε και γιο τον Πλεισθένη, που άλλοι συγγραφείς ονόμαζαν Νικόστρατο. Ο Πλεισθένης, όπως αναφέρουν οι Κυπριακαί Ἱστορίαι, έφθασε κάποτε στην Κύπρο μαζί με τον άλλο γιο της Ελένης, τον Αγανό, που τον απέκτησε από τον Πάρι.