Αρκοσκουρουπαθκιά

Image

Ακακία η υπόλευκος. Επιστ. όνομα: Acacia albida. Οικογένεια: Ελλοβοκάρπων.

 

Αυτοφυόμενο στην Κύπρο δέντρο που ανήκει στη μεγάλη κατηγορία των ακακιών. Είναι δέντρο δασικό και φέρει αγκάθια.