Κωμόντ ντε de Caumont

Μεσαιωνικός περιηγητής. Γεννήθηκε το 1391 και πέθανε το 1446 στην Αγγλία.  Έγραψε ταξιδιωτικό κείμενο με βάση τις εμπειρίες του από ταξίδι του προς τους Αγίους Τόπους που πραγματοποίησε μεταξύ 1418 και 1420. Το χειρόγραφό του βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο κι έχει τίτλο Voyaige d' Oultremen en Jhérusalem. Εξεδόθη για πρώτη φορά το 1858.

 

Ο ντε Κωμόντ επισκέφθηκε το καλοκαίρι του 1418 και την Κύπρο, η οποία ήταν τότε μεσαιωνικό φραγκικό βασίλειο. Στο κείμενό του ο ντε Κωμόντ αναφέρεται σε συντομία και στο βασίλειο της Κύπρου, για το οποίο δίνει διάφορες πληροφορίες, αρκετά χρήσιμες σε μας σήμερα. Μετάφραση της αναφοράς του στην Κύπρο, έδωσε ο C.D. Cobham στο έργο του Excerpta Cypria, p. 30.