Κωνστάνς της Αραγονίας Constance d’ Aragon

Image

Βασίλισσα της Κύπρου, ύστερα από τον γάμο της με τον βασιλιά της Κύπρου Ερρίκο Β΄ (1285-1324). Η Κωνστάνς ήταν κόρη του Φρειδερίκου Β΄, βασιλιά της Σικελίας. Ο Ερρίκος τη νυμφεύθηκε λίγα χρόνια μετά την επιστροφή του από την εξορία και την άνοδό του ξανά στον θρόνο της Κύπρου τον οποίο είχε προσωρινά απολέσει (1306-1310) ύστερα από πραξικόπημα εναντίον του κι εκτοπισμό του από τον αδελφό του Αμωρύ, λόρδο της Τύρου. Το 1310 ο Αμωρύ δολοφονήθηκε κι ο Ερρίκος ανέλαβε ξανά την εξουσία στο βασίλειο της Κύπρου.

 

Ο γάμος του με την Κωνστάνς διευθετήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, κι έγινε στη Λευκωσία. Η Κωνστάνς αναχώρησε από τη Σικελία νωρίς το Σεπτέμβριο του 1317, με συνοδεία, κι έφθασε στην Κύπρο στις 4 Οκτωβρίου. Στις 16 Οκτωβρίου του 1317 έγινε ο γάμος της με τον Ερρίκο, ταυτόχρονα δε και η στέψη της ως βασίλισσας της Κύπρου.

 

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του βασιλιά Ερρίκου Β΄ στο κτήμα του στον Στρόβολο το 1324, κι επειδή δεν είχε αποκτήσει κανένα παιδί με την Κωνστάνς, στον θρόνο της Κύπρου ανήλθε ο ανεψιός του Ούγος Δ΄ (1324-1359). Σύντομα όμως ο βασιλικός οίκος της Σικελίας άρχισε διαπραγματεύσεις για διευθέτηση ενός νέου γάμου της Κωνστάνς που θα εξυπηρετούσε βέβαια και πολιτικές σκοπιμότητες. Σώζονται αρκετά γράμματα της αλληλογραφίας μεταξύ των οίκων της Σικελίας και της Αραγονίας για το ζήτημα του επόμενου γάμου της Κωνστάνς, η οποία κι αναχώρησε από την Κύπρο στις 2 Μαρτίου του 1326 (λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια είχε παραμείνει στην Κύπρο συνολικά) κι επέστρεψε στη Σικελία. Μεταξύ των υποψηφίων νέων γαμβρών περιλαμβανόταν κι ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας Εδουάρδος Γ΄. Τελικά διευθετήθηκε σε λίγα χρόνια γάμος της με τον Λέοντα Δ΄, βασιλιά της Αρμενίας, ο οποίος είχε δολοφονήσει την πρώτη του σύζυγο το 1329.

 

Συνεπώς η Κωνστάνς της Αραγονίας διετέλεσε βασίλισσα της Κύπρου από τις 16 Οκτωβρίου 1317 οπότε παντρεύτηκε τον Ερρίκο Β΄, μέχρι την 31 Μαρτίου 1324 οπότε και πέθανε ο βασιλιάς σύζυγός της. Κάποιος θρύλος που υφίστατο, και βρίσκεται σημειωμένος σε χρονικά της εποχής, για μια βασίλισσα που απέκτησε γιο ύστερα από προσευχές σε προχωρημένη ηλικία, και που θεωρήθηκε από μερικούς ότι ταίριαζε στην Κωνστάνς, δεν αποδεικνύεται.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια