Κωνστάντιος Β'

Image

Ρωμαίος - Βυζαντινός αυτοκράτορας, γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μητέρα του ήταν η Φαύστα. Γεννήθηκε το 317 μ.Χ. και το πλήρες όνομά του ήταν Φλάβιος Ιούλιος Κωνστάντιος (Flavius Julius Constantius). Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου (337 μ.Χ.), η απέραντη αυτοκρατορία του διαμοιράστηκε μεταξύ των τριών γιων του Κωνσταντίνου Β΄ (που πήρε τη Γαλατία, την Ιβηρική χερσόνησο και τη Βρετανία), Κώνσταντος Α΄ (που πήρε την Ιταλική χερσόνησο και τη Βόρειο Αφρική) και Κωνστάντιου Β΄ (που πήρε τη Βαλκανική, τον ελλαδικό χώρο και τις ανατολικές επαρχίες στις οποίες περιλαμβανόταν και η Κύπρος). Το 340 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος Β΄ σκοτώθηκε πολεμώντας κατά του αδελφού του Κώνσταντος Α΄. Ο τελευταίος δολοφονήθηκε το 350 κι αφού ο τελευταίος από τους αδελφούς, ο Κωνστάντιος Β΄, νίκησε τον επόμενο χρόνο (351) τους εχθρούς του Κώνσταντος, παρέμεινε μονοκράτορας. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αντιμετώπισε αρκετά θρησκευτικά και πολιτικά προβλήματα. Το 360 ετοιμάστηκε να κτυπήσει τον ανεψιό του Ιουλιανό, τον οποίο ο στρατός της Ανατολής είχε ανακηρύξει αυτοκράτορα· δεν πρόλαβε όμως, γιατί στο τέλος του επόμενου χρόνου (361) πέθανε στην Κιλικία.

 

Με την Κύπρο, και ειδικότερα τη Σαλαμίνα, ο Κωνστάντιος συνδέθηκε ιδιαίτερα μετά τον τρομερό σεισμό του 342 μ.Χ., όπως διασώζουν και οι Βυζαντινοί χρονογράφοι Θεοφάνης και Μαλάλας. Ο σεισμός εκείνος είχε πλήξει καίρια την Σαλαμίνα της οποίας καταστράφηκαν τα περισσότερα κτίρια.

 

Τούτῳ τῷ  ἔτει [το 342] Κωνστάντιος Ἀσσυρίους νικήσας, ἐθριάμβευσε (γράφει ο Θεοφάνης). Σεισμοῦ δέ γενομένου μεγάλου ἐν Κύπρῳ, Σαλαμίνης τῆς πόλεως τά πλεῖστα διαπέπτωκεν...

 

Κι ο Μαλάλας, πιο λεπτομερής στο σημείο αυτό, γράφει ότι το μεγαλύτερο μέρος της Σαλαμίνος βυθίστηκε στη θάλασσα και το υπόλοιπο που παρέμεινε στη ξηρά, γκρεμίστηκε (βλέπε λήμμα Κωνσταντία).

 

Αντιδρώντας άμεσα, ύστερα από την καταστροφή, ο αυτοκράτορας Κωνστάντιος παρέσχε οικονομική βοήθεια στους εναπομείναντες ζωντανούς κατοίκους της Σαλαμίνος, για να ξανακτίσουν την πόλη τους. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, τους απάλλαξε επίσης από τη φορολογία.

 

Την ανοικοδόμηση της Σαλαμίνος (ή, τουλάχιστον τμήματός της που περιελάμβανε τις θέρμες) επέβλεψε ο τότε επίσκοπος Σαλαμίνος Οφέλλιος*, σύμφωνα προς δυο επιγραφές του 346 μ.Χ., εκπροσωπώντας τους αυτοκράτορες Κωνστάντιο Β΄ και (τον αδελφό του) Κώνσταντα Α΄, προς τιμήν των οποίων ανεγείρει εκ μέρους της πόλης του και τους ανδριάντες τους.

 

Με την ανοικοδόμησή της, η Σαλαμίς απώλεσε οριστικά και την αρχαιότατη ονομασία της, αφού μετονομάστηκε σε Κωνσταντία, από το όνομα του αυτοκράτορα Κωνστάντιου Β΄.