Λακτάντιος Caecilius Firmianus Lactantius

Image

Συγγραφέας του 3ου/4ου αιώνα μ. Χ. Καταγόταν πιθανώς από την Αφρική, όπου γεννήθηκε περί το 250. Δίδαξε ρητορική στη Νικομήδεια της Βιθυνίας, όπου ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό. Έγραψε στη λατινική έργα απολογητικά υπέρ της νέας θρησκείας σε ύφος για το οποίο επονομάστηκε «ο Χριστιανός Κικέρων».

 

Σε ένα από τα έργα του («De falsa religione») παραδίδει την πληροφορία ότι ο ιδρυτής της κυπριακής Σαλαμίνος Τεύκρος ο Τελαμώνιος θυσίασε πρώτος ανθρώπινο σφάγιο στον Σαλαμίνιο Δία. Τη θυσία αυτή, προσθέτει ο Λακτάντιος, την παρέδωσε στους απογόνους του, οι οποίοι εξακολούθησαν για αιώνες να την εφαρμόζουν, μέχρις ότου, τον δεύτερο αιώνα μ.Χ., την κατάργησε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.